Obchodné Podmienky

Prevádzkovateľ internetového portálu

Spoločnosť: Kamody s.r.o
Adresa: Železničná 386
Mesto a PSČ: Nižná 027 43
Krajina: Slovensko
IČO: 52 757 609
DIČ DPH: SK2121129164
Pracovná doba: Po – Pi od 07:00 – 18:00 hod

Spoločnosť zapísaná na Okresnom súde Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 73531/L dňa 12.11.2019

Povolenie na predaj SBL s evidenčným č. 607631900039 vydal Colný úrad Žilina dňa 23.12.2019

Povolenie oprávneného príjmcu vína s registračným č. SK60762200002 vydal Colný úrad Žilina dňa 31.03.2022

Bankové spojenie: FIO Banka, a s. Účet č.: 2401960765/8330 IBAN: SK80 8330 0000 0024 0196 0765 BIC: FIOZSKBAXXX

Portál www.espirito.sk je primárne určený užívateľom starším ako 18 rokov. Návštevník, ktorý nedovŕšil 18 rokov je oprávnený nakupovať iba položky ktoré neobsahujú alkohol.

OBJEDNÁVANIE

Objednávky je možné uskutočniť aj bez registrácie. Základné ceny tovarov sú uvádzané vrátane DPH. Objednávku tovaru vytvoríte tým, že pridáte tovar ktorý chcete nakúpiť do nákupného košíka a sprievodca Vás prevedie krok za krokom procesom dokončenia objednávky. Minimálna hodnota objednávky nie je stanovená. Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a na reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet a k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde. Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť 12 hodín po zadaní objednávky. V prípade, že nebude objednávka zrušená do stanovenej doby a bude vyexpedovaná, môže byť po objednávateľovi požadovaná náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou – e-mailom. Predpokladaná dodacia lehota tovaru je maximálne 7 pracovných dní. Storno objednávky je bez poplatkov, ak tak urobíte do 12 hodín od času zadania objednavky, čím považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky prosíme uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

PLATBA

Platba za tovar prebieha formou dobierky alebo prevodom vopred na bankový účet, vedený vo FIO Bank, a.s. 2401960765/8330, IBAN: SK80 8330 0000 0024 0196 0765.

DOPRAVA

Tovar expedujeme hneď nasledujúci pracovný deň po zadaní objednávky. Snažíme sa o individuálny prístup a po vzájomnej dohode je možný termín dodania tovaru upraviť. Objednávku je možné vyzdvihnúť v ten istý deň, za predpokladu, že objednaný tovar je na sklade v sídle spoločnosti. V ostatných prípadoch Vás budeme informovať. Objednávky je možné vyzdvihovať počas “pracovného času”, mimo túto dobu po dohode. Tovar je doručovaný prepravnou balíkovou firmou. Poštovné je účtované vo výške uvedenej na objednávke. Obsah dodávky je kupujúci povinný skontrolovať už pri prevzatí zásielky od dopravcu za prítomnosti doručovateľa.

REKLAMÁCIE

Pokiaľ je zistený nedostatok (obsah zásielky nie je kompletný, tovar je poškodený prepravou atď.), adresát zásielku nesmie prevziať a reklamuje ju priamo u prepravnej balíkovej firmy resp. u iného dopravcu (pošty). Firma alebo iný dopravca spíšu s adresátom protokol o zistení nedostatku a zásielka bude doručená naspäť odosielateľovi. Skutočnosť o zistení nedostatku pri doručení a spísaného protokolu nám prosím neodkladne oznámte a dohodneme sa na ďalšom postupe, napr. na vrátení platby alebo novom zaslaní tovaru. Na neskoršiu reklamáciu nedostatku (poškodenie tovaru pri preprave, chýbajúceho tovaru v balíku a pod.) zistené až mimo prítomnosti doručovateľa, nie je možno brať ohľad.

POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť.

Na objednávku nad €100 dopravu neplatíte!