Kontakt

Internetový portál eSpirito.sk

Prevádzkovateľ portálu: Kamody s.r.o.
IČO: 52 757 609
DIČ DPH: SK2121129164

Bankové spojenie: UniCredit Banka, a s. IBAN: SK61 1111 0000 0016 0078 7008 BIC: UNCRSKBX

Povolenie na predaj SBL s evidenčným č. 607631900039 vydal Colný úrad Žilina dňa 23.12.2019

Na objednávku nad €100 dopravu neplatíte!